VEIEN TIL LYKKE
iPHONE-UNDERVISNINGSFUNKSJONER

Det er ingen som er i tvil om at moralstandardene har falt i de siste tiårene. En kraftig stigning i stoff- og alkoholmisbruk som er mer utbredt blant unge enn godt er, har gitt økt kriminalitet i skoler, byer og hele land. Statistikkene viser at utbredelsen av stoff og en kraftig stigning i vold går hånd i hånd.

Ærlighet, anstendighet og selvrespekt får daglig et skudd for baugen fra mange sider. Våre unge utsettes for gruppepress og kontakt med mennesker med dårlige intensjoner som profitterer på destruktive aktiviteter og fornedrelse, uten dømmekraft eller skrupler.

Som vi alle vet er ikke vold noe man bare finner i mørke smug og bakgater. Vold eller slagsmål i klasseværelser, skolens kantine, spisesal eller selv på lekeplassen er altfor utbredt.

Vi har forpliktet oss til å endre dette bildet ved å bruke «Veien til lykke – en veiledning til et bedre liv basert på sunn fornuft», som er blitt delt ut til mer enn 100 millioner mennesker på mer enn 100 språk.

Vi tilbyr Veien til lykke online-undervisning iPad-app-en GRATIS til lærere og ledere av ungdomsgrupper i lokalsamfunnet som et vesentlig verktøy for å hjelpe deg med å stanse det moralske forfallet som plager samfunnet vårt. Det kommer med effektive strategier og praktiske verktøy og er klar til bruk i klasseværelser og forskjellige grupper i lokalsamfunnet.

 


  <ul>
    <li>Lærere kan bruke app-en til å levere pensumet til elevene i deres klasserom.</li>
    <li>Veiledere og privatlærere kan undervise atskillige elever på én gang og kan skreddersy pensumet til spesifikke elevers behov både i personlig undervisning og undervisning på nettet.</li>
    <li>På tavlen blir pensumet presentert i rekkefølge så lærerne kan gjennomgå det med elevene og elevene kan skrive deres oppgave-besvarelser og stiler.</li>
  <ul>

  <ul>
    <li>Leksjonsplanen er fleksibel og kan skreddersys så læreren kan tilpasse materialet til et hvilket som helst skjema, eller arbeide med det i et eksisterende pensum.</li>
    <li>Det er også en lærerveiledningsseksjon med teksten av den trykte lærerveiledningen med en leksjonsplan til hver leksjon; slik at læreren har verktøyene like ved hånden til forberedelse av leksjonen, og kan fremover ved hjelp av sin iPhone levere pensumet trinn for trinn i klassen.</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>Avsnittet med oppslagstavlen gir lærerne mulighet for å slå gode eksempler på elev-besvarelser opp på tavlen så hele klassen kan se dem. Samtidig kan han her etablere et forum for offisielle meddelelser til alle elever.</li>
    <li>Det er en komplett elevliste til å holde styr på elevene, gjennomgå deres forløp og gi de enkelte elever deres karakterer.</li>
    <li>Det medfølger også et karaktersystem med som gir mulighet for å bedømme de enkelte trinn og skrive bemerkninger til dem.</li>
    <li>Oppslags- og meddelelsessystemet gir lærerne mulighet for å utveksle personlige meldinger med individuelle elever.</li>
  </ul>

	Alle undervisningsvideoer fra <em>Veien til lykke</em> med hefter og materiale kan lates ned fra app-en og finnes også in-line sammen med oppgavene så de kan ses med et klikk.