TWTH Online-funksjoner

VEIEN TIL LYKKE
ONLINE-UNDERVISNINGSFUNKSJONER

Det er ingen som er i tvil om at moralstandardene har falt i de siste tiårene. En kraftig stigning i stoff- og alkoholmisbruk som er mer utbredt blant unge enn godt er, har gitt økt kriminalitet i skoler, byer og hele land. Statistikkene viser at utbredelsen av stoff og en kraftig stigning i vold går hånd i hånd.

Ærlighet, anstendighet og selvrespekt får daglig et skudd for baugen fra mange sider. Våre unge utsettes for gruppepress og kontakt med mennesker med dårlige intensjoner som profitterer på destruktive aktiviteter og fornedrelse, uten dømmekraft eller skrupler.

Som vi alle vet er ikke vold noe man bare finner i mørke smug og bakgater. Vold eller slagsmål i klasseværelser, skolens kantine, spisesal eller selv på lekeplassen er altfor utbredt.

Vi har forpliktet oss til å endre dette bildet ved å bruke «Veien til lykke – en veiledning til et bedre liv basert på sunn fornuft», som er blitt delt ut til mer enn 100 millioner mennesker på mer enn 100 språk.

Veien til lykke, som først ble innført i skolene for 30 år siden, er myntet på å hjelpe dem som er fremtiden vår: de unge. Som underviser har du en posisjon du kan skape positive forandringer fra.

Veien til lykke er verken religiøs eller full av fordommer. Den har blitt vel mottatt av skolebarn, lærere, pedagoger, undervisere, skoleledere, professorer, guvernører, ordførere, leger, sykepleiere, advokater og prester som selv har brukt levereglene i boken og slik har hjulpet andre til å føre et anstendig, ærlig og lykkeligere liv.

Vi gjør Veien til lykke undervisingsnettside GRATIS tilgjengelig til lærere og ledere av ungdomsgrupper i lokalsamfunnet som et vesentlig verktøy for å hjelpe dem med å stanse det moralske forfallet som plager samfunnet vårt. Det kommer med effektive strategier og praktiske verktøy og er klar til bruk i klasseværelser og forskjellige grupper i lokalsamfunnet.

Du kan skape en forskjell ved å bruke Veien til lykke i skolen og lokalsamfunnet ditt. Vi står klar til å hjelpe deg. Skap ditt online-klasseværelse i dag.

Nettsiden for online-undervisning er bygd opp til å gjøre livet lettere i forskjellige undervisningssammenhenger; det er verktøy til både lærere og elever.

  <ul>
    <li>Lærere kan ved hjelp av nettsiden levere pensumet til elevene i klasserommet.</li>
    <li>Veiledere og privatlærere kan undervise atskillige elever på én gang og kan skreddersy pensumet til spesifikke elevers behov både i personlig undervisning og undervisning på nettet.</li>
  <ul>

    Hele leksjonsplanen er bygd inn i nettsiden for online-undervisning og det er verktøy med til hele pensumet.

    Lærerveiledningen gir én detaljene om hvert trinn i pensumet, ekstra instruksjoner bare for lærere pluss en veiledning til bedømmelse av elevenes utførelse av oppgavene.

     På nettsiden er undervisningen skreddersydd til elevene så det er mulig for den enkelte elev å følge med på vedkommendes egen computer (hvis de har en); underviseren har også lett adgang og kan se med.

  Avsnittet med oppslagstavlen gir lærerne mulighet for å sette eksempler på elev-besvarelser opp på tavlen så hele klassen kan se dem, og slå meddelelser opp.

  Listen over elevene kan brukes til å holde styr på dem, gjennomgå deres forløp og gi hver av dem karakterer.

  Offisielle meddelelser og et meddelelsessystem gir mulighet for å utveksle meldinger med individuelle elever.

  Det er også et karaktersystem som gjør at man kan gi hver elev både karakter og en bemerkning for hvert trinn.

  Alle undervisningsvideoer til <em>Veien til lykke </em>med tilhørende hefter og materialer kan lastes ned fra nettsiden og finnes også in-line sammen med selve oppgavene så de kan ses med et klikk.